Os oes gennych ymholiad ynglŷn ar broses gymeradwyo neu am arweiniad pellach, cysylltwch â'r tîm Cyfathrebu ar cyfryngau@uchelgaisgogledd.cymru