Mae cartref nodweddiadol yng Nghymru bellach yn dibynnu ar y rhyngrwyd i redeg yn gyflym ...

Mae eich mab wedi dod adref o’r ysgol ac yn sôn bod ei waith cartref yn galw am baratoi cyflwyniad ar chwedlau gwerin Cymreig ...

Fel arfer, byddwn yn codi’r ffôn er mwyn holi Google drwy’r app, teipio “Welsh Folk Legends” a chwilio er mwyn derbyn rhestrau o awgrymiadau - digon i ddechrau helpu’r mab gyda’i ymchwil.

Ond beth os nad oes cysylltiad rhyngrwyd?

Oni fydd gradd gennych yn y maes, yn adnabod rhywun gyda diddordeb yn y pwnc, neu’n fodlon treulio prynhawn Sadwrn yn y llyfrgell leol ... bydd angen mynd arlein.

Gyda phob ffaith am unrhyw bwnc ar gael arlein, mae cael hyd i wybodaeth am unrhyw beth yn haws nag erioed.

Pethau beunyddiol sydd angen cysylltiad rhyngrwyd
Pethau beunyddiol sydd angen cysylltiad rhyngrwyd

Rhaid cysylltu pob un o’r eitemau hyn â’r rhyngrwyd.

...

Eich cartref
 • Teledu
 • Cyfrifiduron
 • Tabledi a theclynnau bach
 • Ffônau symudol
Pethau eraill
 • Awtomatiaeth cartref
 • Dyfeisiau diogelwch
 • Pheiriannau teleofal
Eitemau personol
 • Gwylfeydd digidol
 • Tracwyr ffitrwydd
 • Peiriannau ffitrwydd cartref
 • Chonsolau gemau

Gwasanaeth digon cyflym?

Ar ddiwedd diwrnod hir, bydd y rhan fwyaf ohonom yn eistedd, ymlacio ac efallai’n gwylio’r teledu. Ond os bydd eich partner yn Ydi eich sioe wedi arafu neu’n gwylio Vlogger ar Youtube drws oedi? nesaf a phlentyn yn chwarae gêm yn ei ystafell wely?

 • Eisiau siarad â rhywun?

  Yn ystod y misoedd nesaf, byddwn yn cynnal sesiynau galw heibio anffurfiol mewn mannau cyfleus ledled Gogledd Cymru i helpu unigolion gyda'u hymholiadau rhyngrwyd.

  Rydym yn deall eich bod weithiau eisiau siarad â rhywun am eich materion penodol a chael sicrwydd a chyngor gan fod dynol.

Mawrth

09.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Llyfrgell Rhuthin rhwng 10yb a 1yp
Llun

15.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Llyfrgell Dinbych rhwng 10yb a 1yp
Mawrth

23.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Llyfrgell Corwen rhwng 10yb a 1yp
Gwener

26.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Neuadd Pentref Halkyn rhwng 4yp a 6yh

Mercher

24.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Y Ganolfan, Llwyngwril, Gwynedd - rhwng 10yb a 12:30yp
Gwener

26.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Neuadd Pentref Halkyn - rhwng 4yp a 6yh
Gwener

26.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Hwb y Gymuned, Tafarn Y Iorwerth. Bryngwran, Ynys Môn - rhwng 2yp a 4yh
Llun

29.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Llyfrgell Y Waun, Wrecsam - rhwng 3:30yp a 5:30yh

Mawrth

30.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Neuadd Pentref Cilcain, Sir y Fflint - rhwng 4yp a 6yh
Mercher

31.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Neuadd Pentref Gwernmynydd, Sir y Fflint - rhwng 4yp a 6yh
Iau

01.08.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Neuadd Pentref Llangollen, Sir Dinbych - rhwng 10yb a 1yp
Mawrth a Mercher

13.08.24 - 14.08.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Sioe Môn, Cae Sioe, Mona. Ynys Môn - Trwy'r dydd

Cyflwynir y prosiect hwn i chi mewn cydweithrediad â ...