Cyfleoedd Tendr Uchelgais Gogledd Cymru:

Mae Uchelgais Gogledd Cymru ar hyn o bryd yn hysbysebu y cyfleon tendro yma:

Gwahoddiad i Rhestr Cyflenwyr a Ffefrir: Cyflenwr cymorth ysgrifennu ceisiadau

 

Cyfleoedd Tendro ein Partneriaid:

Isod mae’r cyfleoedd tendro sydd ar hyn o bryd ar gael gan ein partneriaid:

Arbitrary Waveform Generator

5G Mobile Private Network (MPN)

Real-Time DSP Platform

Optical Spectrum Analyser