Dod yn mis Chwefror....


Rydym yn chwilio am brosiectau uchelgeisiol, arloesol a thrawsnewidiol i ddarparu swyddi, twf a buddsoddiad yng Ngogledd Cymru.

 

Yn ddiweddar, cymeradwyodd y Bwrdd Uchelgais fod £13m o gyllid Cynllun Twf ar gael i helpu i gyflawni prosiectau newydd yng Ngogledd Cymru. Bydd penderfyniad ynghylch a ddylid dyrannu cyllid pellach i'r broses hon yn cael ei wneud ar 3ydd Chwefror.

 

Rydym am glywed gan brosiectau a fydd yn creu swyddi a gyrru buddsoddiad i'n rhanbarth, gan gefnogi ein nod o adeiladu economi gwydn, cynaliadwy a chysylltiedig.

 

Os hoffech chi gael eich diweddaru gyda chyhoeddiadau am Gyllid y Cynllun Twf, gallwch danysgrifio i'n rhestr bostio yma.