Nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau am Gyllid y Cynllun Twf.

Os hoffech gael y diweddaraf am ein digwyddiadau a cyfleoedd caffael neu ariannu, gallwch danysgrifio i'n rhestr ebost.

Timeline for Growth Deal Funding

 • Ebr 2023
  Mai 2023
  Asesiad cychwynnol, llunio rhestr hir ac yna rhestr fer o geisiadau
 • Mai 2023
  Meh 2023
  Gofyn am ragor o fanylion gan geisiadau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer
 • Meh 2023
  Gor 2023
  Penderfyniad terfynol gan y Bwrdd Uchelgais

Am gyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael yng Nghymru, ewch i: Yn cefnogi busnesau Cymru | Busnes Cymru (gov.wales)