Amserlen

 • Chw 2023
  Maw 2023
  Ceisiadau i'w cyflwyno cyn 27ain o Fawrth
 • Ebr 2023
  Mai 2023
  Llunio rhestr fer a chysylltu â cheisiadau o'r rhestr
 • Meh 2023
  Gor 2023
  Penderfyniad ffurfiol gan y Bwrdd Uchelgais
 • Gor 2023
  Meh 2036
  Datblygu Achos Busnes a Chyflawni Prosiectau

Cyn gwneud cais, rhaid i bob ymgeisydd:

Datblygu Consortiwm/Partneriaeth

Os hoffech ddatgan diddordeb i ddatblygu partneriaeth neu gonsortiwm gyda sefydliad arall, gallwch wneud hyn drwy lenwi’r ffurflen isod

Rhestr Wirio Ymgeisydd (checklist):

Canllawiau atodol ychwanegol sydd angen ei ddarllen cyn gwneud cais: 

 • Gofynion Lleiafswm 
 • Gofynion y Cynllun Twf 
 • Cwestiynau Cyffredin 
 • Hysbysiad Preifatrwydd 

 

Dogfennaeth i’w chwblhau a'i dychwelyd er mwyn i geisiadau gael eu hystyried: 

 • Ffurflen Gais 
 • Atodiad A - Taenlen Atodol
 • Atodiad B - Asesiad Cychwynnol Rheoli Cymhorthdal 
 • Atodiad C - Ffurflen Ceisiadau ar y Cyd (os yn berthnasol)
 • Atodiad D - Datganiad
 • Atodiadau Ychwanegol (fel noder yn y canllaw a'r ffurflen gais)