Cyllid y Cynllun Twf

 

Mae Uchelgais Gogledd Cymru yn chwilio am brosiectau uchelgeisiol, arloesol a thrawsnewidiol a fydd yn darparu swyddi, twf a buddsoddiad yn y rhanbarth.

 

Yn dilyn tynnu dau brosiect Cynllun Twf Gogledd Cymru yn ôl yn hwyr yn 2022, mae’r Bwrdd Uchelgais wedi cymeradwyo dyraniad o £13 miliwn ar gyfer prosiectau newydd yn eu lle.

 

Dylai’r prosiectau newydd ddangos cyflawniad yn erbyn targedau’r Cynllun Twf ac amcanion y naill neu’r llall o’r ddwy raglen isod

 

Fodd bynnag, rydym hefyd yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan brosiectau sy’n perthyn i’n tair rhaglen arall. Gall y datganiadau yma gael eu hystyried hwyrach ymlaen pe bai cyllid pellach ar gael:

 

Mae penderfyniad llawn y Bwrdd yma.

 

Bydd ceisiadau yn agor yn fuan, tanysgrifiwch isod i gael gwybod y diweddaraf.