• Cyng. David Bithell Cadeirydd Is-Fwrdd Cyflenwi Trafnidiaeth / Aelod Arweiniol Lle - Amgylchedd a Thrafnidiaeth, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  • Cyng. Glyn Banks Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd, Cyngor Sir y Fflint
  • Cyng. Gareth Wyn Griffith Aelod Cabinet Amgylchedd, Cyngor Gwynedd
  • Cyng. Brian Jones Aelod Arweiniol dros Wastraff, Cludiant a'r Amgylchedd, Cyngor Sir Ddinbych
  • Cyng. Robert G. Parry, OBE FRAgS Deilydd Portffolio Priffyrdd, Eiddo a Rheoli Gwastraff, Cyngor Sir Ynys Môn
  • Cyng. Greg Robbins Aelod Cabinet yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  • Cyng. Ian Roberts Arweinydd, Cyngor Sir y Fflint