Mae Uchelgais Gogledd Cymru yn tendro am yr holl nwyddau, gwasanaethau neu waith sy'n dod i gyfanswm o dros £50,000 yn cynnwys TAW.

 

Ein nod yw creu cystadleuaeth effeithiol, deg a thryloyw rhwng cwmnïau er mwyn sicrhau gwerth am arian yn ogystal â gwerth cymdeithasol ar yr holl nwyddau, gwaith a gwasanaethau rydym yn eu prynu.

 

Mae'r holl weithgarwch caffael (prynu) yn cydymffurfio â rheolau'r Cyngor a chyfraith genedlaethol ac Ewropeaidd.

Rydym eisiau i'n prosesau caffael fod mor glir a defnyddiol â phosib.

Mae ein cyfleoedd am gontract ar gyfer nwyddau a gwasanaethau yn cael eu hysbysebu drwy:

 

Egwyddorion Caffael


Mae Uchelgais Gogledd Cymru wedi datblygu cyfres glir o egwyddorion, sy'n ffurfio'r sail i'w holl weithgarwch, a gweithgarwch ei bartneriaid.