Busnes Cymru


Mae Busnes Cymru yn cynnig yr isod i gyflenwyr:

  • Cefnogaeth annibynnol un-i-un a gweithdai penodol ar sut i fod yn llwyddiannus yn y broses dendro
  • Canllawiau ar sut i gwblhau tendr
  • Cymorth cyffredinol ynghylch sut i redeg busnes

Gellir cysylltu gyda Busnes Cymru ar 01745 585 025.

 

⁠Uchelgais Gogledd Cymru


Dolenni defnyddiol: