Rhaglen:

Ynni Carbon Isel

Trosolwg:

Bydd y rhaglen yma'n sicrhau y budd o ddatblygu prosiectau ynni carbon isel yn y rhanbarth, gan gryfhau safle Gogledd Cymru fel lleoliad blaengar ar gyfer y sector ynni carbon isel.

Mae nodweddion unigryw ac adnoddau naturiol Gogledd Cymru yn golygu bod potensial yma i ddatblygu prosiectau sy’n creu swyddi newydd, yn lleihau allyriadau carbon ac yn cyfrannu at gyflawni sero-net erbyn 2050.

Amcanion

GVA Ychwanegol

Cynhyrchu hyd at £335 miliwn o GVA ychwanegol net

Creu Swyddi

Creu hyd at 1035 o swyddi newydd yn y rhanbarth

Arbed Carbon

Galluogi arbedion carbon o 2,723,000 tunnell

Creu Ynni Carbon Isel

Cynhyrchu o leiaf 314MW o drydan o ynni carbon isel yn y rhanbarth

Targedau Buddsoddi

£78.5m

Cynllun Twf

£248m

Sector Cyhoeddus Arall

£157m

Sector Breifat

£483.5m

Cyfanswm Buddsoddiad

Prif Aelodau

  • Cyng. Llinos Medi Huws Arweinydd, Cyngor Sir Ynys Môn
  • Dylan Williams Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ynys Môn
  • Elgan Roberts Rheolwr Rhaglen Ynni Carbon Isel