Rhaglen:

Bwyd-amaeth a Thwristiaeth

Trosolwg:

Bydd y rhaglen yn hyrwyddo ac yn cefnogi cyflogaeth a hyfforddiant yn y sectorau Bwyd-amaeth a Thwristiaeth, gan adeiladu ar sgiliau ac arbenigedd sydd eisoes wedi'u sefydlu yn y rhanbarth. Bydd y rhaglen yn manteisio ar ein tirwedd amrywiol a thrawiadol gan gynyddu cyfleoedd cynaliadwy.


O'i datblygu'n llwyddiannus, bydd y rhaglen yn gwneud y gorau o hyrwyddo arloesedd ac yn creu cyfleoedd am swyddi ac hyfforddiant. Bydd yn darparu cyfleusterau sy’n sicrhau safle cynaliadwy a chystadleuol yn fyd-eang i’r rhanbarth

Amcanion

GVA Ychwanegol

Cynhyrchu hyd at £60 miliwn o GVA ychwanegol net

Creu Swyddi

Creu hyd at 275 o swyddi newydd yn y rhanbarth

Cefnogi Busnesau

Codi ymwybyddiaeth o fodelau busnes arallgyfeirio a datgarboneiddio mewn dros 400 o fusnesau

Cefnogi Twf

Darparu hyd at 6,000m2 o ofod llawr helpu i gefnogi twf busnes

Targedau Buddsoddi

£22.5m

Cynllun Twf

£11.7m

Sector Cyhoeddus Arall

£8m

Sector Briefat

£42.2m

Cyfanswm Buddsoddiad

Prif Aelodau

  • Cyng. Charlie McCoubrey Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  • Sioned Williams Pennaeth Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd
  • Robyn Lovelock Rheolwr Rhaglen