Pan fyddwch yn ymweld â'r wefan hon am y tro cyntaf byddwch yn cael neges yn dweud bod cwcis yn cael eu defnyddio ar y wefan. 

Mae'r cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan yn

  • eich gwahaniaethu chi oddi wrth ddefnyddwyr eraill,
  • yn helpu ni i roi profiad  da i chi pan fyddwch chi'n pori ein gwefan, ac yn
  • caniatáu i ni wella ein gwefan.

Ni chedwir gwybodaeth sensitif megis rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost yn y cwcis.

Efallai na fydd rhannau o'r wefan yn gweithio'n iawn os ydych yn dewis gwrthod cwcis gan y wefan hon.

Mae'r wybodaeth isod yn egluro pa gwcis yr ydym yn eu defnyddio a pham:

Cwci

Enw

Pwrpas

Mwy o wybodaeth

Google Analytics

_ga

Mae'r cwci hwn yn ein galluogi i amcangyfrif maint a patrwm defnydd ein cynulleidfa.

Defnyddir i wahaniaethu defnyddwyr.

Daw i ben mewn 2 flynedd.

Gweler:
Google Analytics Cookie Usage on Websites

 

hefyd:
Google Analytics Opt-out Browser Add-on

_gat

Mae'r cwci hwn yn ein galluogi i amcangyfrif maint a patrwm defnydd ein cynulleidfa.

Defnyddir i wahaniaethu defnyddwyr.

Daw i ben mewn 24 awr.

_gid

Mae'r cwci hwn yn ein galluogi i amcangyfrif maint a patrwm defnydd ein cynulleidfa.

Defnyddir i wahaniaethu defnyddwyr.

Daw i ben mewn 1 munud.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â gwefan@uchelgaisgogledd.cymru.