Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn un o golofnau canolog agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £2.6 biliwn o gyllid i’w fuddsoddi’n lleol erbyn mis Mawrth 2025.

Nod y Gronfa yw ennyn mwy o falchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU drwy fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, a chefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau.

Cyfleoedd buddsoddi

Mae Gogledd Cymru yn le ardderchog i fuddsoddi a thyfu eich busnes. Mae yna lawer o gyfleoedd cyffrous ledled y rhanbarth gan gynnwys ein prosiectau Cynllun Twf.

I ddarganfod mwy, cysylltwch â ni.