Mae Gogledd Cymru yn lle ardderchog i fyw a gweithio ynddo, beth am chwarae rhan allweddol wrth lunio ei ddyfodol?

A oes gennych chi angerdd dros Ogledd Cymru ac awydd i weld y rhanbarth yn tyfu ac yn cyflawni ei botensial? Ydych chi'n frwdfrydig, yn ymroddedig ac yn chwaraewr tîm? Os felly, fe allech chi fod y person rydyn ni'n bwriadu ymuno â'n tîm.

Yn bresennol, nid oes gennym unrhyw swyddi gwag.