Rheolwr Rhaglen Cynllun Twf

Rydym yn chwilio am swyddog profiadol a deinamig i arwain ein Rhaglenni Bwyd-amaeth a Thwristiaeth ac Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel, gan weithio fel rhan o'n Tîm Arweinyddiaeth. A oes gennych sgiliau rhyngbersonol rhagorol, ydych yn angerddol am adeiladu economi fwy bywiog, cynaliadwy a gwydn yng Ngogledd Cymru? 

Mae'r swydd unigryw hon yn rhoi cyfle i gyflawni ar draws dau faes sy'n gwneud cyfraniad allweddol at gyflawni ein huchelgais ar gyfer y rhanbarth. Byddwch yn chwarae rhan annatod wrth gyflawni prosiectau a fydd yn hyrwyddo arloesedd a datgarboneiddio ar draws sectorau yn ogystal â chreu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant?. Bydd y rôl yn rhoi cyfle i chi weithio gydag ystod eang o randdeiliaid yn y sector, gan gynnwys awdurdodau lleol, y llywodraeth, y sector preifat a'n Prifysgolion a Colegau.

 

Am fwy o fanylion dilynwch y linc isod i'r pecyn swydd.

Am ragor o fanylion cysylltwch gyda swyddi@uchelgaisgogledd.cymru 

 

Dyddiad Cau: 10yb, 17/06/2024