Ein Egwyddorion

Arweinyddiaeth Ranbarthol a Dull Strategol
 • Hyrwyddo twf, gwerth cymdeithasol a Gogledd Cymru
 • Gweithredu ac ymddwyn yn onest
 • Bod yn strategol wrth weithio gyda’n gilydd fel un rhanbarth
Ychwanegu Gwerth
 • Bod yn arloesol a gweithio ar y cyd â'n gilydd
 • Darparu swyddi, sgiliau a chyfleoedd i'r rhanbarth
 • Ychwanegu gwerth cymdeithasol drwy helpu cymunedau, pobl a busnesau
Teg, Cyfreithiol a Chydymffurfiol
 • Cydweithio a lleihau gwrthdaro
 • Bod yn onest a darparu cyfleoedd cyfartal
 • Lleihau unrhyw risg o her gyfreithiol
Cynaliadwy
 • Cefnogi cadwyni cyflenwi lleol
 • Bod yn foesegol bob amser
 • Bod yn ymrwymedig wrth fynd i'r afael â bioamrywiaeth a lleihau carbon
 • I weithio'n effeithiol ac effeithlon

Os oes gennych ymholiad am ein prosesau caffael cysylltwch â ni: caffael@uchelgaisgogledd.cymru