Darganfyddwch mwy yma

I weld y rhestr llawn o ddiffiniadau, dilynwch y ddolen: ANW Benefits Indicator definitions v4 FINAL.docx