Rydym eisiau clywed eich barn am ein prosiect hwb hydrogen gwyrdd arfaethedig.

 

Bydd hydrogen yn chwarae rhan allweddol wrth ddatgarboneiddio'r rhanbarth. Chaiff ei ddefnyddio i leihau allyriadau carbon ar draws ystod o feysydd, fel trafnidiaeth, gweithgynhyrchu a gwresogi tai.  

 

Fel rhan o Gynllun Twf Gogledd Cymru, nod Uchelgais Gogledd Cymru yw datblygu canolfan hydrogen gwyrdd, a fydd yn help i sbarduno twf yr economi hydrogen yng Ngogledd Cymru.

 

Bydd yr ymatebion i Ymgysylltu Marchnad Buan yn ein helpu i ddatblygu'r prosiect. Caiff yr adborth ei ddefnyddio i ddatblygu'r prosiect a chynllunio proses gystadleuol ar gyfer cynnwys partner.

 

Rydym am glywed gan unrhyw sefydliad sydd â diddordeb mewn gweithio gyda ni ar y prosiect hwn. I gael rhagor o wybodaeth ac i fynegi eich barn, ewch yma.