• Alwen Williams Cyfarwyddwr Portffolio
 • Lynn Slaven Cynorthwyydd Gweithredol i'r Cyfarwyddwr Portffolio

Gweithrediadau

 • Hedd Vaughan-Evans Pennaeth Gweithrediadau
 • Nia Medi Williams Rheolwr Gweithrediadau
 • Bethan Airey Swyddog Arweiniol Cyfathrebu ac Ymgysylltu Strategol
 • Anita Davies Rheolwr Prosiect Cyllid Ewropeaidd
 • Angharad Williams Swyddog Cefnogi Rhaglen
 • Sara Jones Rheolwr Caffael a Gwerth Cymdeithasol
 • Rhianne Massin Swyddog Caffael a Gweithrediadau
 • Daniel Powell Cymhorthydd Caffael a Gwerth Cymdeithasol

Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Uwch
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth

 • Robyn Lovelock Rheolwr Rhaglen
 • Dafydd Jones Rheolwr Prosiect Bwyd-amaeth a Thwristiaeth

Cysylltedd Digidol

 • Stuart Whitfield Rheolwr Rhaglen Ddigidol
 • Kirrie Roberts Rheolwr Prosiect Cysylltedd Digidol
 • Catherine Evans Swyddog Prosiect Digidol

Sgiliau a Chyflogadwyedd

 • Sian Lloyd Roberts Rheolwr Sgiliau Rhanbarthol
 • Catherine Morris-Roberts Uwch Swyddog Cyflawni Sgiliau
 • Angharad Evans Swyddog Prosiect Sgiliau a Chyflogadwyedd
 • Rees Brown Rheolwr Prosiect Porth Sgiliau a Chyflogadwyedd

Tir ac Eiddo

 • David Mathews Rheolwr Rhaglen Tir ac Eiddo
 • Margaret Peters Rheolwr Prosiect Tir ac Eiddo

Ynni Carbon Isel

 • Elgan Roberts Rheolwr Rhaglen Ynni Carbon Isel
 • Sandra Sharp Rheolwr Prosiect Ynni a Sero Net
 • Danial Evans Rheolwr Prosiect Ynni
 • Denise Creed Swyddog Prosiect Cyflanwi Ynni

Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd

 • Catrin Jones Rheolwr Rhaglen Gweithredu’r Cyd-bwyllgor Corfforedig