• Alwen Williams Cyfarwyddwr Portffolio
 • Lynn Slaven Cynorthwyydd Gweithredol i'r Cyfarwyddwr Portffolio

Gweithrediadau

 • Hedd Vaughan-Evans Pennaeth Gweithrediadau
 • Nia Medi Williams Uwch Swyddog Gweithredol
 • Sheryl Le Bon Jones Uwch Swyddog Gweithredol (Dros Dro)
 • Sara Jones Rheolwr Caffael a Gwerth Cymdeithasol
 • Anita Davies Rheolwr Prosiect Cyllid Ewropeaidd
 • Erin Thomas Swyddog Ymgysylltu a Chyfathrebu
 • Angharad Williams Swyddog Cefnogi Rhaglen
 • Hannah Davies-Shaw Swyddog Cefnogi Rhaglen

Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Uwch
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth

 • Robyn Lovelock Rheolwr Rhaglen
 • Angharad Evans Rheolwr Prosiect Graddedig Cynllun Twf

Cysylltedd Digidol

 • Stuart Whitfield Rheolwr Rhaglen Ddigidol
 • Kirrie Roberts Rheolwr Prosiect Cysylltedd Digidol
 • Catherine Evans Swyddog Prosiect Digidol

Sgiliau a Chyflogadwyedd

 • Sian Lloyd Roberts Rheolwr Sgiliau Rhanbarthol
 • Catherine Morris-Roberts Uwch Swyddog Cyflawni Sgiliau
 • Buddug Wiliam Owen Rheolwr Prosiect Sgiliau a Chyflogadwyedd
 • Angharad Evans Rheolwr Prosiect Graddedig Sgiliau a Chyflogadwyedd

Tir ac Eiddo

 • David Mathews Rheolwr Rhaglen Tir ac Eiddo
 • Margaret Peters Rheolwr Prosiect Tir ac Eiddo

Trafnidiaeth

 • Laura James-Mowbray Swyddog Arweiniol Trafnidiaeth

Ynni Carbon Isel

 • Henry Aron Rheolwr Rhaglen Ynni
 • Elgan Roberts Rheolwr Prosiect Ynni
 • Graham Williams Rheolwr Prosiect Datgarboneiddio Trafnidiaeth

Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio wedi'i ariannu'n rhannol gan