Rhaglen:

Cysylltedd Digidol

Trosolwg:

Bydd y rhaglen hon yn mynd i'r afael â heriau cysylltedd yng Ngogledd Cymru. Mae sawl cymuned yn dioddef o gysylltedd band eang symudol a sefydlog gwael, tra bod gweddill y DU wedi elwa o well wasanaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Bydd y rhaglen hon yn gwella ein gallu i ddatblygu technolegau ar gyfer y dyfodol, gan sicrhau ein bod yn gallu cwrdd a'r galw cynyddol am wasanaethau digidol a manteisio ar gysylltedd cyflym, ansawdd uchel.

Bydd y rhaglen yn cyflwyno cysylltedd cynaliadwy i'r rhanbarth, yn denu buddsoddiad mewnol ac yn gwella'r gwasanaeth i drigolion a busnesau.

Darganfyddwch ragor o wybodaeth am wella seilwaith digidol yma.

Amcanion

GVA Ychwanegol

Cynhyrchu hyd at £100 miliwn o GVA ychwanegol net

Creu Swyddi

Creu hyd at 285 o swyddi newydd i'r rhanbarth

Gwella Cysylltedd

Cysylltedd cyflymder cysylltedd mewn safleoedd allweddol a rhwydweithiau trafnidiaeth

Cyflwyno 5G

Sicrhau bod rhwydweithiau yn barod i’r dyfodol a chyflwyno 5G i’r rhanbarth

Targed Buddsoddiad

£36.7m

Cynllun Twf

£0.1m

Sector Cyhoeddus Arall

£0.4m

Sector Breifat

£37.2m

Cyfanswm Buddsoddiad

Prif Aelodau

  • Cyng. Mark Pritchard Is-Gadeirydd / Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  • David Fitzsimon Prif Swyddog (Cynllunio a'r Economi) Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  • Stuart Whitfield Rheolwr Rhaglen Ddigidol