Rhaglen:

Tir ac Eiddo

Trosolwg:

Bydd y rhaglen hon yn mynd i'r afael â heriau tir ac eiddo yn y rhanbarth, yn gwireddu cyfleoedd ac yn adeiladu ar ein cryfderau.

Trwy fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu’r farchnad eiddo yng Ngogledd Cymru, bydd y rhaglen yn datblygu safleoedd ar gyfer adeiladau preswyl a chyflogaeth. Bydd hefyd yn cynyddu capasiti mewn cysylltiadau trafnidiaeth allweddol.

Amcanion

Creu Swyddi

Creu hyd at 2,280 o swyddi newydd yn y rhanbarth

Datblygiadau Preswyl

Sicrhau hyd at 1,000 llain adeiladu preswyl newydd

GVA Ychwanegol

Cynhyrchu hyd at £1.29 biliwn o GVA ychwanegol net

Safleoedd Busnes

Darparu hyd at 20,000 m2 mewn eiddo cyflogaeth newydd

Targedau Buddsoddi

£79.1m

Cynllun Twf

£1.9m

Sector Cyhoeddus Arall

£274.4m

Sector Breifat

£355.4m

Cyfanswm Buddsoddiad

Aelodau Allweddol

  • Cyng. Jason McLellan Arweinydd, Cyngor Sir Ddinbych
  • Andrew Farrow Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint
  • David Mathews Rheolwr Rhaglen Tir ac Eiddo