Rhaglen:

Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Uwch

Trosolwg:

Bydd y rhaglen hon yn hyrwyddo arloesedd a masnacheiddio technoleg yn y diwydiant gweithgynhyrchu, gan adeiladu ar gryfder presennol y sector yn ein rhanbarth.

Wrth wneud hynny, bydd y rhaglen yn sicrhau cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant gwerth uchel ac yn cefnogi busnesau gweithgynhyrchu i ddatgarboneiddio yn unol ag ymdrechion cenedlaethol a byd-eang.

Amcanion

GVA Ychwanegol

Cynhyrchu hyd at £60 miliwn o GVA ychwanegol net

Creu Swyddi

Creu hyd at 150 o swyddi newydd yn y rhanbarth

Uwchsgilio

Uwchsgilio hyd at 100 o bobl neu fusnesau yn y technolegau a dargedir

Technolegau Newydd

Gweithio gyda hyd at 55 o bartneriaid i ddatblygu technolegau carbon isel neu leihau gwastraff

Targedau Buddsoddi

£14.5m

Cynllun Twf

£5.5m

Sector Cyhoeddus Arall

£0m

Sector Breifat

£20m

Cyfanswm Buddsoddiad

Prif Aelodau

  • Cyng. Dyfrig Siencyn Cadeirydd / Arweinydd, Cyngor Gwynedd
  • Robyn Lovelock Rheolwr Rhaglen