Lleoliad

Mae Gogledd Cymru wedi'i gysylltu'n dda ag economïau rhanbarthol allweddol yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

  • Gellir cyrraedd yn hawdd o Ogledd Orllewin Lloegr, o fewn 2 awr ar y ffordd neu ar y trên o Fanceinion.
  • Uchafswm o 3 awr o daith rheilffordd uniongyrchol o Lundain.
  • Mewn lleoliad agos i Iwerddon gyda chysylltiadau fferi reolaidd.
  • Rhwydwaith ffyrdd yn cysylltu'r rhanbarth.

Pobl

Mae ein pobl yn fedrus, yn wydn, yn cael eu gyrru gan ganlyniadau ac yn deyrngar. Rydym yn ddigon mawr i gael effaith ond yn fach ac yn ddigon cysylltiedig fel rhanbarth i fod yn ddeinamig ac addasu'n gyflym i ddysgu sgiliau newydd ar gyfer y dyfodol. Mae gennym falchder yn ein treftadaeth, diwylliant, iaith ac amgylchedd ac rydym yn groesawgar i bobl a chyfleoedd.

Ein Economi

700,000

preswylwyr

£14.2bn

cyfraniad i economi'r DU

23%

cyfraniad at werth economi Cymru

318,400

swyddi yn y gweithle

72,000

wedi'u cyflogi mewn sectorau gwerth uchel

25%

o'n GVA yn dod o Gweithgynhyrchu

Sectorau allweddol Gogledd Cymru

Mae economi’r rhanbarth yn amrywiol gyda sectorau allweddol ym maes gweithgynhyrchu, ynni, yr economi ymwelwyr, economi wledig a’r sector cyhoeddus.

Cyfleoedd buddsoddi

Mae Gogledd Cymru yn le ardderchog i fuddsoddi a thyfu eich busnes. Mae yna lawer o gyfleoedd cyffrous ledled y rhanbarth gan gynnwys ein prosiectau Cynllun Twf.

I ddarganfod mwy, cysylltwch â ni.