Pwyslais ar

Sectorau twf uchel i yrru cynhyrchiant yn y rhanbarth

  • Arloesi mewn gweithgynhyrchu uwch
  • Bwyd-amaeth a thwristiaeth
  • Ynni carbon isel 

a

Sectorau sy'n mynd i'r afael â rhwystrau allweddol i dwf economaidd 

  • Cysyllted Digidol
  • Tir ac eiddo 

Deilliannau

Bydd pum rhaglen y Cynllun Twf yn dod â dros buddsoddiad o £1 biliwn i Ogledd Cymru erbyn 2036.

Mae'r rhaglenni yn: 

  • adeiladu ar ein cryfderau rhanbarthol mewn gweithgynhyrchu ac ynni carbon isel
  • targedu arloesedd a seilwaith digidol i gysylltu'r rhanbarth yn well
  • buddsoddi mewn safleoedd ac adeiladau allweddol ar gyfer datblygwyr
  • galluogi arloesi i hybu cynhyrchiant
  • cefnogi ein diwydiannau allweddol ym maes twristiaeth ac amaethyddiaeth i ddatblygu ar gyfer y dyfodol