Swyddfa'r Wasg / Cyfryngau

Mae Uchelgais Gogledd Cymru yn awyddus i ddatblygu a chynnal perthynas â chyfryngau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. 

Gall y tîm Cyfathrebu eich rhoi mewn cysylltiad ag arbenigwyr ar draws ystod eang o feysydd sy'n gysylltiedig ag Uchelgais Gogledd Cymru a Cynllun Twf Gogledd Cymru, a gallant ddarparu llefarwyr (spokespeople) i gymryd rhan mewn cyfweliadau, yn Gymraeg neu Saesneg. 

Gall y tîm Cyfathrebu hefyd roi gwybodaeth gyffredinol a diweddariadau i chi a mynediad at ddelweddau cydraniad uchel. 

Cyswllt: Bethan Angharad Airey