Yn ddiweddar fe gyhoeddwyd bod 21 o fusnesau gogledd Cymru yn llwyddiannus ar gyrraedd y rhestr fer i’r Gwobrau ‘Wales Start-up’ 2021.

 

Mae'r digwyddiad ‘Wales Start-up’ yn darparu platfform unigryw i fusnesau Cymraeg i gydnabod eu cyflawniadau ac eu cyfraniad at wella ffyniant ledled Cymru.

 

Y flwyddyn yma, fe derbyniodd y Gwobrau y nifer uchaf erioed o enwebiadau, gyda chyfanswm o 750 o geisiadau ar draws y genedl gyfan.

 

Roedd yr Athro Dylan Jones-Evans, a greoedd y Gwobrau, wrth ei fodd gyda nifer yr enwebiadau a dderbyniwyd:

 

"Dros y pymtheg mis diwethaf, rydym wedi gweld y niferoedd uchaf erioed o gwmnïau newydd yn cael eu creu yng Nghymru er gwaethaf yr heriau sy'n wynebu busnesau yn ystod pandemig Covid-19 ac adlewyrchir hyn yn ansawdd a maint uchel y ceisiadau i'r gwobrau a fydd yn gwneud y beirniadu terfynol hyd yn oed yn fwy anodd eleni.

 

"Mae astudiaethau amrywiol wedi dangos bod entrepreneuriaeth yn parhau i fod yn elfen bwysig o economïau ledled y Byd, ac mae'n amlwg y bydd cwmnïau fel ein cystadleuwyr sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol, sy'n gweld cyfle ac yn cymryd risg i greu busnes newydd, yn hanfodol i sicrhau adferiad economi Cymru dros y blynyddoedd nesaf.

 

"Rwy'n arbennig o falch bod chwarter y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn dod o Ogledd Cymru eleni."

 

Un o'r categorïau o’r Gwobrau yw’r ‘North Wales Start-up’, sydd â enwebiadau o bob rhan o Ogledd Cymru. Y rhai llwyddiannus sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yw Academi Arweinyddiaeth Aspire (Bangor), Inndex (Biwmares), Siop Argraffu Merch Locker (Wrecsam) a Semper Paratus (Pen-y-ffordd).

 

Yn falch o noddi'r categori uchod, mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Dywedodd y Cyfarwyddwr Portffolio Alwen Williams:

"Rydym yn falch o barhau i noddi'r categori hwn a chefnogi'r gwobrau gan ei fod yn dod â llwyfan gwerthfawr i Fusnesau Newydd".

"Mae'n wych gweld bod 21 o 90 sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn dod o ranbarth Gogledd Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at y digwyddiad ac yn llongyfarch yr enillwyr ym mis Medi."

 

Mae rhai o gwmnïau llwyddiannus eraill y Gwobrau yn cynnwys:

■ Business to business services Start-up of the year - Dewin Tech

■ Construction Start-up of the year - Inndex

■ Digital Start-up of the year - Cufflink

■ Fintech Startup of the year - Monva

■ Food and drink Start-up of the year - Bragdy Cybi, The Good Pud

■ Global Start-up of the year - Semper Paratus

■ Graduate Start-up of the year - Pai Language Learning

■ High Street Start-up of the year - Cocovanille, Cuffed in Coffee

■ Innovative Start-up of the Year - Grafmarine

■ Manufacturing Start-up of the year - LIMB-art, Slate Creation, The Good Pud

■ Mobile and Emerging Technologies start-up of the year - Dewin Tech

■ Rural Start-up of the year - Llaethdy Mynydd Mostyn

■ Social enterprise Start-up of the year - Prom Ally CIC

■ Young entrepreneur of the year - Tim Winstanley of Pendragon Drinks

■ Rising Stars award - Haia, Penbedw Lamb, The Sorbus Tree, The Scouted Hub

 

Cynhelir y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd ar y 9fed o Fedi. I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cliciwch yma