Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi cyhoeddi y byddant yn addo'n wirfoddol i gymryd rhan yn Cadw Cymru'n Daclus, ymgyrch bythefnos sy'n rhan o ymdrech ledled y DU i leihau'r sbwriel yn ein cymunedau.

 

Mae'r ymgyrch wedi cael ei rhedeg yn flynyddol gan Cadwch Gymru'n Daclus ers 2017, a'i nod yw cefnogi ac ysbrydoli pobl i ddiogelu a gofalu am eu hamgylchedd lleol. Mae'r materion sy'n ymwneud â sbwriel a chynaliadwyedd yng Nghymru wedi bod yn wely poeth i'w drafod yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda phwysau cynyddol ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno deddfwriaeth llymach.

 

Buom yn siarad ag Erin Thomas, swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, a threfnydd addewid y Bwrdd i Gwanwyn Glân Cymru. Dywed Erin fod yr amgylchedd ar frig blaenoriaethau'r Bwrdd a'i bod o'r pwys mwyaf i'r sefydliad arwain drwy esiampl drwy gymryd rhan yn yr ymgyrch hon, gan roi'n ôl i'r cymunedau y mae'n eu gwasanaethu ledled Gogledd Cymru.

 

Gallwch wrando ar ein cyfweliad sain gydag Erin Thomas yma .

 

I gael rhagor o wybodaeth neu i gymryd rhan, ewch i : https://www.keepwalestidy.cymru/