Yn ein cyfres sain gyda Business News Wales byddwn yn clywed gan gynrychiolwyr y pum prosiect newydd sy’n datblygu achosion busnes gyda’r nod o sicrhau lleoedd o fewn portffolio Cynllun Twf Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Dyma cyfle gwych i glywed gan Rhodri Owen, Pennaeth Prosiectau, Zip World yn rhannu mewnwelediad i'r prosiect cyffrous - Anturiaethau Cyfrifol! 

Bydd y prosiect hwn yn hyrwyddo Gogledd Cymru fel cyrchfan twristiaeth gynaliadwy flaenllaw, gyda'r gobaith o sicrhau £6.2m o gyllid o Gynllun Twf y rhanbarth. Nod y prosiect yw denu ymwelwyr ychwanegol mewn ffordd sy'n amgylcheddol gynaliadwy ac yn ystyriol i gymunedau lleol trwy wneud y mwyaf o'r buddion cymdeithasol, economaidd a diwylliannol i'r rhanbarth.

Darganfyddwch fwy yma!