Aelodau

Mae'r Bwrdd yn gyd-bwyllgor o'r chwe arweinydd a phrif weithredwyr awdurdodau lleol y rhanbarth, ac ymgynghorwyr o'r ddwy brifysgol, colegau addysg bellach a'r sector preifat.   

Dim ond gan yr arweinyddion mae hawl pleidleisio.  

Gweledigaeth

Gweledigaeth y Bwrdd Uchelgais Economaidd yw datblygu Gogledd Cymru i fod yn:

‘Rhanbarth hyderus, gydlynol gyda thwf economaidd cynaliadwy, gan fanteisio ar lwyddiant sectorau economaidd gwerth uchel a’n cysylltiad ag economïau Pwerdy Gogledd Lloegr ac Iwerddon.’

Arweinwyr

 • Cyng. Dyfrig Siencyn Cadeirydd / Arweinydd, Cyngor Gwynedd
 • Cyng. Mark Pritchard Is-Gadeirydd / Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 • Cyng. Llinos Medi Huws Arweinydd, Cyngor Sir Ynys Môn
 • Cyng. Charlie McCoubrey Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Cyng. Jason McLellan Arweinydd, Cyngor Sir Ddinbych
 • Cyng. Ian Roberts Arweinydd, Cyngor Sir y Fflint

Ymgynghorwyr

 • Yr Athro Edmund Burke Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor
 • Dafydd Evans Prif Weithredwr, Grŵp Llandrillo Menai
 • Yr Athro Maria Hinfelaar Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr, Prifysgol Wrecsam
 • Askar Sheibani Cadeirydd, Bwrdd Cyflawni Busnes / Prif Weithredwr, Comtek Network Systems (UK) Ltd.
 • Yana Wiilliams Prif Weithredwr, Coleg Cambria

Prif Weithredwyr

 • Ian Bancroft Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Graham Boase Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ddinbych
 • Neal Cockerton Prif Weithredwr, Cyngor Sir y Fflint
 • Dafydd Gibbard Prif Weithredwr, Cyngor Gwynedd
 • Dylan Williams Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ynys Môn
 • Rhun ap Gareth Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy