Fel arfer darperir eich cysylltiad rhyngrwyd gan ddyfais yn eich cartref gan eich cwmni gwasanaeth rhyngrwyd (ISP - internet service provider).

Beth yw ISP?

Bydd prisiau band eang yn dibynnu ar y pecynnau a gynigir ar y farchnad gan amryw gwmnïau.

Mesurir cyflymder band eang mewn ‘megabits per second (Mbps)

Mae cysylltiadau rhyngrwyd cyflym wedi chwyldroi’r maes, gyda’r cyflymder yn hwyluso amrediad eang o weithgareddau arlein.

 

Mathau band eang

Uwchgyflym Superfast

30Mbps neu uwch

Tra-chyflym Ultrafast

100Mbps neu uwch

Gigabeit Gigabit

Band eang ffeibr, cyflymder hyd at 1000Mbps.

Gwasanaeth digon cyflym?

Mathau band eang

Bydd yn werth cael rhyngrwyd gigabeit os byddwch yn defnyddio lled band (bandwidth) uwch yn rheolaidd. Bydd hefyd yn werth ystyried os byddwch yn rhannu eich wi-fi gyda llawer o ffrindiau neu aelodau’r teulu. Ond mae’n ddrud ac yn fwy cyflym na sydd ddefnyddwyr cyfartalog.

Ni fydd angen rhyngrwyd gigabeit os byddwch yn treulio llawer o amser yn gwneud pethau syml fel anfon a derbyn ebost, ffrydio fideo HD, fideo- gynadledda ar Zoom neu Skype, oherwydd nid ydynt angen lled band uwch.

Pethau sy’n gallu elwa wrth ddefnyddio rhyngrwyd gigabeit

 • Ffrydio fideo 4K
 • Cynnal ‘livestreams’
 • Llwytho ffeiliau mawr
 • Anfon ffeiliau mawr neu gopïo ffeiliau i’r cwmwl
 • Er mwyn hawlio prisiau cymdeithasol rhaid bod ar un o’r budd-daliadau hyn

  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Pensiwn
  • Lwfans Cyflogaeth & cymorth (ESA)
  • Lwfans Chwilio Gwaith Cymhorthdal Incwm

  Manylion pellach ar wefan OFCOM

Gwasanaeth digon cyflym?

Ar ddiwedd diwrnod hir, bydd y rhan fwyaf ohonom yn eistedd, ymlacio ac efallai’n gwylio’r teledu. Ond os bydd eich partner yn Ydi eich sioe wedi arafu neu’n gwylio Vlogger ar Youtube drws oedi? nesaf a phlentyn yn chwarae gêm yn ei ystafell wely?

 • Eisiau siarad â rhywun?

  Yn ystod y misoedd nesaf, byddwn yn cynnal sesiynau galw heibio anffurfiol mewn mannau cyfleus ledled Gogledd Cymru i helpu unigolion gyda'u hymholiadau rhyngrwyd.

  Rydym yn deall eich bod weithiau eisiau siarad â rhywun am eich materion penodol a chael sicrwydd a chyngor gan fod dynol.

Mawrth

09.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Llyfrgell Rhuthin rhwng 10yb a 1yp
Llun

15.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Llyfrgell Dinbych rhwng 10yb a 1yp
Mawrth

23.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Llyfrgell Corwen rhwng 10yb a 1yp
Gwener

26.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Neuadd Pentref Halkyn rhwng 4yp a 6yh

Mercher

24.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Y Ganolfan, Llwyngwril, Gwynedd - rhwng 10yb a 12:30yp
Gwener

26.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Neuadd Pentref Halkyn - rhwng 4yp a 6yh
Gwener

26.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Hwb y Gymuned, Tafarn Y Iorwerth. Bryngwran, Ynys Môn - rhwng 2yp a 4yh
Llun

29.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Llyfrgell Y Waun, Wrecsam - rhwng 3:30yp a 5:30yh

Mawrth

30.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Neuadd Pentref Cilcain, Sir y Fflint - rhwng 4yp a 6yh
Mercher

31.07.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Neuadd Pentref Gwernmynydd, Sir y Fflint - rhwng 4yp a 6yh
Iau

01.08.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Neuadd Pentref Llangollen, Sir Dinbych - rhwng 10yb a 1yp
Mawrth a Mercher

13.08.24 - 14.08.24

Sesiwn galw heibio anffurfiol yn Sioe Môn, Cae Sioe, Mona. Ynys Môn - Trwy'r dydd

Cyflwynir y prosiect hwn i chi mewn cydweithrediad â ...