Awdurdodau Lleol

 • Sioned Williams Pennaeth Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd
 • Andrew Farrow Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint
 • Tony Ward Cyfarwyddwr Corfforaethol (Economi a'r Amgylchedd) Cyngor Sir Ddinbych
 • Christian Branch Pennaeth Rheoleiddio a Datblygiad Economaidd, Cyngor Sir Ynys Môn
 • David Fitzsimon Prif Swyddog (Cynllunio a'r Economi) Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Sarah Ecob Pennaeth yr Economi a Diwylliant

Addysg Uwch ac Addysg Bellach

 • Gwenllian Roberts Uwch Gyfarwyddwr Datblygu Masnachol, Grwp Llandrillo Menai
 • Steve Jackson Dirprwy Brif Weithredwr a Prif Swyddog Gweithredol, Coleg Cambria
 • Yr Athro Paul Spencer Deon Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg, Prifysgol Bangor
 • Richard Day Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Mhrifysgol Wrecsam

Awdurdod Lletya 

 • Iwan G. D. Evans Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol , Cyngor Gwynedd
 • Dewi A. Morgan Pennaeth Cyllid, Cyngor Gwynedd

Swyddfa Rheoli Portffolio a'r Timau Rhanbarthol