Awdurdodau Lleol

 • Sioned Williams Pennaeth Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd
 • Andrew Farrow Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint
 • Tony Ward Pennaeth Priffyrdd ac Amgylchedd, Cyngor Sir Ddinbych
 • Christian Branch Pennaeth Rheoleiddio a Datblygiad Economaidd, Cyngor Sir Ynys Môn
 • David Fitzsimon Prif Swyddog - Tai a'r Economi, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Sarah Ecob Pennaeth yr Economi a Diwylliant

Addysg Uwch ac Addysg Bellach

 • Steve Jackson Prif Swyddog Gweithredol a Dirprwy Brif Weithredwr, Coleg Cambria
 • Dr. Aulay Mackenzie Dirprwy Is-Ganghellor (Partneriaethau), Prifysgol Wrecsam
 • Yr Athro Paul Spencer Deon Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg, Prifysgol Bangor

Awdurdod Lletya 

 • Iwan G. D. Evans Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol , Cyngor Gwynedd
 • Dewi A. Morgan Pennaeth Cyllid, Cyngor Gwynedd

Swyddfa Rheoli Portffolio a'r Timau Rhanbarthol